• Afscheid Gerard Zwiers en Marco-Jan Dekker supportersvereniging

  17 jan 2024 Beheerder
 • Vrijdag 05 januari ’24 was de algemene ledenvergadering van de supporters vereniging VVAK. Met 11
  aanwezige leden een redelijk goede opkomst. Na verschillende agenda punten te hebben behandeld
  kwamen we aan bij het vaststellen van het bestuur. Gerard Zwiers en Marco-Jan Dekker waren
  aftredend en niet herkiesbaar.

  Marco-Jan was als bestuurslid voornamelijk verantwoordelijk voor de meeste zaken die digitaal
  geregeld moesten worden en voor het maken van het programmaboekje wat later helaas
  noodzakelijk is overgegaan in een programma blaadje. Sinds seizoen 2016-2017 volledig bestuurslid
  maar ook daarvoor al actief bezig met het onderhouden van de website. Tot het einde van het
  huidige seizoen zal Marco-Jan zich bezig houden met het programma blaadje en in de tussentijd zijn
  taken overdragen naar zijn opvolger.

  Gerard was in de 20 jaren als bestuurslid begonnen als secretaris, na een aantal jaar deze functie is
  hij penningmeester geworden om vervolgens vanaf 2015 deze beide functies in te vullen. Samen
  met Marco-jan hebben ze de automatische incasso kunnen realiseren. Iets wat heel veel tijd scheelde
  voor Gerard. Want wie kan zich niet herinneren dat hij langs de velden liep met zijn tasje en de
  welbekende groene briefjes. De vraag rest bij veel leden nog steeds of hij niet 2 keer per jaar langs
  kwam. De taken die Gerard uitvoerde waren dan ook op zijn lijf geschreven. Gerard zal op de
  achtergrond nog actief zijn tot wij een waardige vervanger hebben gevonden.

  Kortom 2 bestuursleden die veel gedaan hebben voor de vereniging. Zij werden dan ook door de
  voorzitter namens de supporters vereniging bedankt voor hun inzet met een bos bloemen, een
  presentje in een envelop en misschien wel het belangrijkste een groot applaus van de vergadering.
  Marco Jonkman is bereid gevonden om bij ons in het bestuur plaats te nemen en daarmee komt het
  huidige bestuur op 4 personen. Naar de opvolgers zal dus nog gezocht worden, meedenken met ons
  word zeer gewaardeerd.