• Gisteravond, 18 november 2022, vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer plaats. Zoals altijd zijn er een aantal jubilarissen en aftredende/herkiesbare bestuursleden. 

  Jubilarissen:
  25 jaar: Ronny Kleine (m.k.a.), Albert Koekoek, Ingrid Kleine, Marcel Lip, Marco Jonkman en Arvid Jonkman
  40 jaar: Theo Mol (m.k.a.), Jaap Jassies (z.k.a.), Albert-Jan Arends en Edwin Diphoorn.
  50 jaar: Loeki Hoorn. 


  Mutaties bestuursleden:
  Voorzitter Benny Prij is vervangen door Allard Vrielink.
  Lid (PR) Jessica van Middelaar is vervangen door Manon Jonkman.