• Komende vrijdag gaat de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Bijzonder is in dit geval wel dat we op deze avond ook de ledenvergadering (m.b.t. seizoen 2019/2020), die vorig jaar niet gehouden kon worden in verband met de toen geldende coronamaatregelen, daarin mee gaan nemen. Helaas is er momenteel ook weer een flinke toename van Corona besmettingen. Houdt er rekening mee dat er vrijdagavond een controle plaats gaat vinden op het CoronaToegangsBewijs. Houdt bij binnenkomst uw QR-code dus bij de hand. 

   

  Datum : vrijdag 26 november 2021
  Plaats : Kantine VVAK
  Aanvang : 20:00 uur

   

  Agenda Jaarvergadering m.b.t. seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 :

  1. Opening

  2. Notulen vorige vergadering

  3. Ingekomen stukken

  4. Jaarverslag secretaris

  5. Jaarverslag/en penningmeester

  6. Verslag kascommissie

      - verkiezing nieuwe kascommissie

  7. Verslag commissies en besturen

  8. Mededelingen bestuur

     - Statutenwijziging 

     - Vaststelling contributie

     - Huldiging leden

  9. Bestuursverkiezing

     - Aftredend en herkiesbaar B. Wolf, J. Kat

     - Aftredend niet herkiesbaar A. Jonkman, G. Vogelzang

     - Kandidaat penningmeester Ina Meinen

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

   

  Kandidaten voor het bestuur kunnen tot 1 uur voor de vergadering bij het bestuur gemeld worden.

  Door een e-mail aan Barbara Wolf te sturen kun je concept statuten toegestuurd krijgen.

  Ter vergadering zal de resultatenrekening worden toegelicht. Onderliggende financiële gegevens kunnen vanaf 19.15 uur in de bestuurskamer voorafgaand aan de ledenvergadering worden ingezien. Dit dan vooraf (via een e-mail bericht) even bij de penningmeester kenbaar maken.

   

  Na afloop van de vergadering is het, i.v.m. de coronamaatregelen, niet mogelijk om na te borrelen in de kantine. 

   

  Het bestuur