• Ingelaste algemene ledenvergadering 26 januari

  11 jan 2023 Beheerder
 • Het bestuur wil jullie graag uitnodigen voor een ingelaste ledenvergadering.

  Op deze avond wordt een bestuursverkiezing gehouden op de vacante functie van technische zaken. Aangezien informeel al een kandidaat de functie vervuld zal dit ook middels een algemene ledenvergadering besloten moeten worden. Vandaar deze korte agenda.

  Datum : donderdag 26 januari 2023
  Plaats : Kantine VVAK
  Aanvang : 19:15 uur

  Agenda ledenvergadering:

  1. Opening
  2. Bestuursverkiezing
               Kandidaat technische zaken Koert Jan Sieders
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

  Kandidaten voor het bestuur kunnen tot 1 uur voor de vergadering bij het bestuur gemeld worden.

  Het bestuur