• De nieuwe data zijn bekend voor kaboutervoetbal.

    Deze worden de komende periode gehouden in de sporthal in Kerkenveld.