• Kantinecommissie

  De commissie bestaat thans uit de volgende leden:

  Ingrid Kleine
  Marco Jonkman
  Jolanda Kat

  De commissie houdt zich voornamelijk bezig met:

  • Inkoop/verkoop
   • Welke artikelen wel/niet
   • Grootte van de voorraden
   • Vaststellen verkoopprijzen
   • Rooster bardiensten
   • Handhaving sluitingstijden
   • Regels bij ‘bijzondere’  avonden
    • Wanneer wel/niet toestaan
    • Afwijkende sluitingstijden?
    • Pingebruik stimuleren (veiliger)
    • Opleiden nieuw personeel
    • Jaarlijks opfrissen kennis barpersoneel
    • Werven nieuw personeel

  De commissie blijft bereikbaar op het mailadres:  kantinekommissie@vvak-voetbal.nl