• Kantinecommissie

  De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Ingrid Kleine
  • Jolanda Kat
  • Lisette Pol


  De commissie houdt zich voornamelijk bezig met:

  • Inkoop/verkoop
   • Welke artikelen wel/niet
   • Grootte van de voorraden
   • Vaststellen verkoopprijzen
   • Rooster bardiensten
   • Handhaving sluitingstijden
   • Regels bij ‘bijzondere’  avonden
    • Wanneer wel/niet toestaan
    • Afwijkende sluitingstijden?
    • Pingebruik stimuleren (veiliger)
    • Opleiden nieuw personeel
    • Jaarlijks opfrissen kennis barpersoneel
    • Werven nieuw personeel

  Let op: Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe kantinemedewerkers, mochten jullie iemand weten dan graag deze naam aan ons doorgeven. Alvast bedankt.


  De commissie is bereikbaar op het mailadres:  kantine.vvak@gmail.com