• Bestuur supportersvereniging v.l.n.r.: Marco Jan Dekker, Grietje Zwiep, Ab Groen, Jimmy Zwiep, Gerard Zwiers en Geert van Boven.

  De supportersvereniging VVAK is opgericht op 23 oktober 1988.

  Het doel van de supportersvereniging is, het ondersteunen van de voetbalvereniging VVAK. Dit in de ruimste zin van het woord. De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door:

  1. Het activeren van de eigen leden om zich zoveel mogelijk in te zetten voor de vereniging.
  2. Het scheppen van een sportieve sfeer op en rondom het sportveld.
  3. Het organiseren van activiteiten voor leden en/of leden van de voetbalvereniging.
  4. Het overleggen met de voetbalvereniging betreffende bestaande- en nieuwe ondersteunende activiteiten.

  De supportersvereniging VVAK kan uiteraard altijd leden gebruiken. Een lidmaatschap kost slechts 5 euro per seizoen, om lid te willen worden kan je je opgeven bij één van de bestuursleden of via supportersvvak@gmail.com.