• Aan de (ouders van de) leden van VVAK,

   

  Hierbij nodigen wij u uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering op donderdag 2 december 2021, aanvang 19.30 uur.

  Op deze tweede ledenvergadering staat de wijziging van de statuten op de agenda.

  Voor het wijzigen van de statuten is namelijk een quorum van minimaal twee-derde van het totale aantal leden vereist, ervan uitgaande dat dit niet wordt gehaald op de eerste ALV d.d. 26 november 2021.

  Besloten is om wel de aanwezige leden te laten stemmen over de gewijzigde statuten en de uitslag van deze stemming als een (bindende) ledenpeiling mee te nemen naar een nieuwe uit te roepen ALV. Op de tweede vergadering d.d. 2 december 2021 is geen minimum aantal leden vereist en volstaat een twee-derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

   

  Het bestuur